Privacy bij ABC Fysiotherapie d.d. mei 2018

U mag verwachten dat ABC Fysiotherapie zeer zorgvuldig én vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens.
Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan.
Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.
Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van
ABC Fysiotherapie naar beste weten en kunnen.

Meer informatie, zoals bijvoorbeeld welke gegevens wij van u kunnen vragen, kunt u vinden in onze Privacy policy

Full Review Bet365 www.bbetting.co.uk