Covid /Corona- herstelzorg bij uw fysiotherapeut

Een deel van de Nederlanders houdt na een besmetting met het covid-19 virus langdurig klachten. Onder andere vermoeidheid, spierzwakte, concentratieproblemen en benauwdheid, kunnen ook nog lang na een besmetting met het coronavirus, voor problemen zorgen. Om die mensen te helpen is de paramedische herstelzorg in het leven geroepen door de overheid.

Dit betekent dat die mensen die na een besmetting met het covid-19 virus, die ook na een aantal weken nog klachten hebben, vanuit de basisverzekering recht hebben op paramedische hulp gedurende tenminste zes maanden. Een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en diëtist (afhankelijk van de klachten) kunnen bij dit programma betrokken zijn. Belangrijk is dat u voor deze vergoeding altijd een verwijzing van een huisarts of specialist nodig heeft en dat er tussen het acute ziektestadium en de start van de herstelzorg niet meer dan zes maanden mogen zitten. 

U kunt voor deze herstelzorg terecht bij ABC FYsiotherapie. De fysiotherapeuten die dit doen, zijn extra nageschoold in het begeleiden van long-covid patiënten. Wij kijken samen met u waar de beperkingen liggen en wat we daaraan kunnen doen. Aan de hand daarvan maken wij een op maat gemaakt programma voor uw herstel.  Zo nodig overleggen wij, met uw toestemming, met andere betrokken hulpverleners. Vragen op het gebied van conditie, spierzwakte en kortademigheid komen wij veel tegen. Dus loopt u tegen aanhoudende klachten aan na een covid-19 besmetting? Overleg dan vooral met uw huisarts of u in aanmerking komt voor herstelzorg. Vanzelfsprekend denken wij graag met u mee.

Team ABC Fysiotherapie

Full Review Bet365 www.bbetting.co.uk